Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen marts 2017.

Formand: Steen E. Pedersen
Næstformand: Margit Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Birgit Overgaard
Bestyrelsesmedlem: Henning Jørgensen
Lærerrepræsentant: Mette Boutrup

Suppleant: Renate Waring og Torben A. Kristensen

dof